Open mobile menu

Tietosuojaseloste

Päivitysajankohta:

toukokuu 2018

Rekisterinpitäjä:

Varsinais-Suomen Auto-Center Oy
y-tunnus 0694985-8
Allastie 2, 21200 Raisio
Tietosuojasta vastaa Varsinais-Suomen Auto-Center Oy:n hallinto.
tietosuoja@vsac.fi

Tietosuojavastaavan yhteystiedot:

Mika Heinonen, Allastie 2, 21200 Raisio,
tietosuoja@vsac.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset sekä käsittelyn peruste:

Henkilötietojen käsittely ja peruste

Henkilö- ja ajoneuvotietoja tallennetaan ja käytetään Varsinais-Suomen Auto-Center Oy:n muiden konserniyhtiöiden palvelujen tarjoamiseen, asiakaspalveluun, asiakaskokemuksen kehittämiseen sekä viranomaisten vaatimuksiin vastataksemme liittyen auto- ja varaosakauppaan sekä huolto- ja vuokraustoimintaan liittyen. Lisäksi tallennamme vakuutuksiin, rahoituksiin, auton ostamiseen ja omistamiseen liittyviä tietoja.

Käsittelemme tietoja sopimukseen (esim. auton myynti, varaosakauppa) tai oikeutettuun etuun (suoramarkkinointi, tilastointi, henkilötietojen siirtäminen hallinnollisista syistä konsernin sisällä) tai henkilön antamaan suostumukseen perustuen. Lisäksi tietoja voidaan käsitellä sopimusten ja muiden velvollisuuksien täytäntöönpanoa varten, asiakassuhteeseen liittyvien muiden toimenpiteiden hoitoa varten, sähköistä ja suoramarkkinointia varten, mainonnan kohdentamista verkkopalveluissa, rekisteröidyn käyttäytymisen profilointia tai muuta analysointia varten, viranomaisten vaatimusten täyttämiseksi.

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Voimme käyttää automaattista päätöksentekoa ja profilointia rekisteröityjen henkilötietojen käytössä. Käytettäviä tietoja voivat olla esimerkiksi verkkokäyttäytyminen, henkilöprofilointi, ikä, nykyisen auton tiedot ja muut kulutustottumukset. Voimme hyödyntää tätä markkinoinnin kohdentamisessa, tuotteiden kehittämisessä ja palveluiden parantamiseksi.

Tietojen säilytysajat

Tietojen säilytysaikaa rajoittaa mm. autojen ja varaosien takuuehtojen mukaiset säilytysajat sekä lainsäädännön vaatimukset (mm. kirjanpitolain vaatimus tositeaineiston säilyttämisestä kuusi vuotta sen kalenterivuoden lopusta, jolloin tilikausi päättyy). Arvioimme henkilöiden oikeuksia suhteessa oikeutettuun etuun ja noudatamme asetuksen asettamia säädöksiä suhteessa tähän. Emme säilytä henkilötietoja kauempaa kuin niitä tarvitaan käsittelyn tai arkistoinnin vaatimukset huomioiden.

Työnhakijoihin liittyvät tiedot

Potentiaalisista työntekijöistä (esim. työnhakijat) säilytämme tietoja oikeutetun edun tai sopimuksen perusteella. Nämä tiedot saadaan työnhakijoilta tai rekrytointiyrityksen kautta. Käsittelemme ja säilytämme tietoja hakuprosessiin kuluvan ajan, ja avoimien hakemusten osalta yhden vuoden ajan potentiaalisesti avautuvien työtehtävien vuoksi.

Henkilötietoryhmät ja tallennettavat tiedot:

Käsittelemme seuraavia henkilöryhmiä: nykyiset kuluttaja-asiakkaat, potentiaaliset kuluttajaasiakkaat, yritysasiakkaiden ja yhteistyökumppanien yhteyshenkilöt, potentiaalisten yritysasiakkaiden ja yhteistyökumppanien yhteyshenkilöt, uutiskirjeen ja muun suoramarkkinoinnin tilaajat, työnhakijat.

Asiakkaista tallennamme soveltuvin osin seuraavia tietoja: Nimi, osoite, postinumero, postitoimipaikka, kotikunta, sähköpostiosoite, puhelinnumero, syntymäaika, henkilötunnus, sukupuoli, ajokortin tiedot, muun henkilöllisyystodistuksen tiedot, asiakasnumero, työnantaja, ammatti, toimiala, oletuskieli, kansalaisuus, mahdollinen kuolinpäivä, markkinointiluvat, markkinointikielto, uutiskirjeiden tilaustieto sekä tietojen tallennus ja muutospäivä.

Tallennamme myös tietoja seuraavista: ajoneuvotiedot, koeajotiedot, tarjoukseen liittyvät tiedot (kuten luottohakemukset, vakuutustiedot ym). Lisäksi tallennamme ostotiedot autoista, varaosista, varusteista, huolloista, vuokrapalveluista sekä muista palveluista ja toimeksiannoista. Lisäksi tallennamme ajantasaiset lakiin tai muihin viranomaisvelvoitteisiin liittyvät tiedot.

Tietolähteinä käytämme asiakkaalta yhteydenoton yhteydessä, suostumuksella tai sopimuksen tekoa varten saatuja tietoja. Lisäksi voimme saada tietoja Trafilta, viranomaisilta, rahoitusyhtiöiltä, vakuutusyhtiöiltä ja maistraatilta. Tietoja voidaan päivittää asiakkaan pyynnöstä asioinnin yhteydessä tai muusta pyynnöstä sekä väestörekisterin tietojen päivityksen kautta. Lisäksi voimme kerätä henkilötietoja tietosuojaselosteessa mainittuja käyttötarkoituksia varten muista julkisista tietolähteistä saatujen tietojen perusteella noudattaen tähän soveltuvaa lainsäädäntöä. Jos tietojenkäsittely perustuu suostumukseen, on rekisteröidyllä milloin tahansa oikeus peruuttaa suostumus. Asiakkaan on annettava tiedot, mikäli näiden antaminen on pakollista lainsäädännön nojalla tai sopimuksen ja palvelun täytäntöönpanoa varten.

Potentiaalisten työnhakijoiden osalta käsittelemme mm. seuraavia tietoja: nimi, yhteystiedot, syntymäaika, sähköposti, puhelin, henkilötunnus, aiemmat työsuhteen tiedot, suosittelut ja muut mahdolliset työnhakijoiden antamat tiedot.

Yritysasiakkaiden ja muiden yhteistyökumppaneiden yhteyshenkilöistä säilytämme seuraavat henkilötiedot: nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero. Käsittelemme näitä tietoja yhteistyösopimukseen liittyvissä tilanteissa.

Tietojen säilytyksessä ja käsittelyssä noudatamme organisatorisia ja tietoturvaan liittyviä suojatoimenpiteitä. Tietojen käsittelijät ovat sitoutuneet käyttämään tietoja vain niihin tarkoituksiin, joihin ne on annettu ja muuten pitämään tiedot salassa.

Evästeet:

Käytämme sivuillamme evästeitä parhaimman käyttäjäkokemuksen varmistamiseksi. Käytämme sivustolla evästeitä mahdollistaaksemme turvallisen, tehokkaan ja käyttäjäystävällisen kokemuksen. Halutessasi voit muuttaa omia evästeasetuksiasi ja estää joitain evästeitä selaimesi asetuksista. Huomioithan kuitenkin, että evästeiden rajoittaminen voi rajoittaa sivuston käyttöä ja verkossa tarjottavia palveluita.

Mitä evästeet ovat?

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joiden avulla sivustomme muistaa esimerkiksi työkaluja käyttäessäsi, mitä tietoja olet aiempiin vaiheisiin kirjoittanut. Lisäksi käytämme evästeitä sivujemme tilastointiin ja seurantaan, jotta pystymme kehittämään niitä edelleen paremmiksi. Lisätietoja evästeiden käytöstä voit lukea käyttöehdoistamme.

Sivuillamme käytetään evästeitä kolmeen tarkoitukseen:

  1. Välttämättömät evästeet: minimivaatimuksia sivuston toiminnan varmistamiseksi.
  2. Sivustoa parantavat evästeet: tarpeellisia sivuston selailukokemuksen parantamiseksi.
  3. Sosiaalinen media ja mainonta: sallivat kolmannen osapuolen käyttää sivustollamme kerättyjä
    tietoja.

Haluatko estää evästeet?

EU-direktiivi sallii sivuston toiminnan kannalta välttämättömät evästeet ja niitä ei voi poistaa käytöstä. Mutta voit halutessasi rajoittaa muita evästeitä selaimesi asetuksista. Lisätietoja evästeistä ja muun muassa niiden rajoittamisesta löydät tältä englanninkieliseltä sivustolta: http://www.allaboutcookies.org/.

Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät:

Henkilötietoja voi käsitellä yhtiömme valitsemat yhteistyökumppanit eli alihankkijat. Olemme laatineet alihankkijoiden kanssa tietojenkäsittelysopimukset, joissa he sitoutuvat käsittelemään tietoja luottamuksellisesti, vain sopimuksiin perustuvissa asioissa sekä valvontamme ja ohjeistustemme mukaisesti. Alihankkijat käsittelevät tietoja mm. IT-hallinnan yhteydessä, asiakastyytyväisyyden seurannassa ja sähköisen markkinoinnin yhteydessä. Luovutamme henkilötietoja myös sopimuksen perusteella mm. Toyotan ja Lexuksen maahantuontia sekä Citroen, Peugeot, Mercedes-Benz -huoltojen osalta niiden maahantuontia harjoittaville yhtiöille.

Tiedot tietojen siirrosta kolmansiin maihin:

Tietojen luovutuksessa kolmansiin maihin noudatamme Tietosuoja-asetuksen ja muun mahdollisen lainsäädännön sallimia rajoja luovutuksista EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Emme itse siirrä tietoja EU:n ulkopuolelle. Alihankkijamme voivat siirtää palveluita tuottaessaan siirtää tietoja EU:n/ETA:n ulkopuolelle, mutta näissä tilanteissa alihankkijat ovat sitoutuneet noudattamaan asetuksen vaatimia suojauksia ja tietosuojalainsäädäntöä.

Rekisteröidyn oikeudet:

Rekisteröidyillä on EU:n tietosuoja-asetuksen ja paikallisen lainsäädännön mukaiset oikeudet henkilötietoihin:

•oikeus saada pääsy henkilötietoihin
•oikeus tietojen oikaisemiseen
•oikeus tietojen poistamiseen
•oikeus käsittelyn rajoittamiseen
•vastustamisoikeus
•oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan ottamalla yhteyttä Varsinais-Suomen Auto-Center Oy:öön (Allastie 2, 21200 Raisio tai sähköpostitse tietosuoja@vsac.fi), jossa tiedot käsitellään asetuksen vaatimusten mukaisesti. Varsinais-Suomen Auto-Center Oy:llä on velvollisuus varmistua pyynnön esittäneen henkilön henkilöllisyydestä, mikä tarkastetaan yhtiön käytäntöjen mukaisesti. Vastustamisoikeutta käyttääkseen henkilön tulee ottaa yhteyttä Varsinais-Suomen Auto-Center Oy:öön (Allastie 2, 21200 Raisio tai sähköpostitse tietosuoja@vsac.fi), jossa tiedot käsitellään asetuksen vaatimusten mukaisesti. Markkinointisuostumuksen voi peruuttaa ottamalla yhteyttä yhtiöömme yllä mainittujen yhteystietojen kautta tai arkkinointiviestinnässämme olevien peruutuspyyntöjen kautta. Mikäli käsittely perustuu asiakkaan suostumukseen, voi suostumuksen peruuttaa milloin tahansa.

Tietosuojaselosteen muutokset:

Muutokset tähän selosteeseen päivitetään saataville verkkosivuillemme. Selosteen päivitysajankohta näkyy selosteen alussa olevasta ajankohdasta, josta ilmenee selosteen päivityskuukausi ja -vuosi. Suosittelemme, että käyt tarkastamassa voimassa olevan tietosuojaja rekisteriselosteen verkkosivuiltamme.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

EU:n tietosuoja-asetuksen 77 artiklan mukaan jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä kantelua valvontaviranomaiselle, erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa hänen vakinainen asuinpaikkansa tai työpaikkansa on tai jossa väitetty tietosuoja-asetuksen rikkominen on tapahtunut.